Małopolskie Towarzystwo Inwestycyjne
biznes dobry pomysł na
sukces!

Nagrody i wyróżnienia

Ryszard FRYC znany sądecki biznesmen laureatem nagrody KRAKOWSKI DUKAT 2004

18 czerwca br,. w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród KRAKOWSKI DUKAT 2004 prestiżowych wyróżnień dla środowiska biznesowego Małopolski. Organizatorem konkursu była Krakowska Izba Przemysłowo-Handlowa, która od 1991 roku patronuje nagrodzie, a od 1998 roku jest jej jedynym fundatorem. Na sali im. St. Wyspiańskiego w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej można było w piątkowy wieczór zobaczyć znanych biznesmenów, przedstawicieli władz samorządowych i polityków z całej Małopolski, znane postacie krakowskiego środowiska kultury oraz liczne grono członków Izby Przemysłowo- Handlowej. Na uroczystość przybyli także: Janusz Sepioł - Marszałek Województwa Małopolskiego, Jerzy Adamik - Wojewoda Małopolski oraz Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa, którzy sprawowali honorowy patronat nad tegoroczną edycją nagrody. Nagrody przyznano w czterech kategoriach:

  1. Samorzadowy Kreator Przedsiębiorczości
  2. Kreator Przedsiębiorczości
  3. Właściciel Firmy
  4. Menedżer Firmy

W kategorii pierwszej i drugiej przyznano po jednej nagrodzie, w kategorii trzeciej przyznano 3 nagrody, a w kategorii czwartej 10 nagród.

Krakowski Dukat w kategorii KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, z rekomendacji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Kapituła Nagrody przyznała: Ryszardowi FRYCOWI - Prezesowi Małopolskiego Towarzystwa Inwestycyjnego Sp. z o.o.

W laudacji, którą wygłosił Andrzej Zdebski Przewodniczący Kapituły i Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie zebrani usłyszeli uzasadnienie nagrody: "za stworzenie nowatorskich rozwiązań we współpracy z samorządem terytorialnym, tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz realizacje projektów inwestycyjnych ściśle związanych ze specyfiką regionu". Nagrodę KRAKOWSKIEGO DUKATA osobiście wręczył laureatowi Marszałek Janusz Sepioł.

Tym samym Ryszard Fryc dołączył do elitarnego grona laureatów Krakowskiego Dukata w kategorii Kreator Przedsiębiorczości, nagrody przyznawanej od 1999 roku. Wśród laureatów poprzednich edycji byli: Krzysztof Pawłowski - Rektor WSB-NLU w Nowym Sączu, Tadeusz Skoczek -Wiceprezes Zarządu TV P. S.A., Profesor Antoni Dziatkowiak z Collegium Medicum UJ, Marek Nawara - Marszałek Województwa Małopolskiego w latach 1998-2002.

"Nagroda Krakowski Dukat nie honoruje przedsiębiorstw lecz ludzi za pomysłowość, inwencję, a zwłaszcza umiejętność dzielenia się sukcesem z otoczeniem, w którym prowadzą działalność. Nagradza ludzi za stwarzanie warunków dla rozwoju i upowszechnianie przedsiębiorczości; za solidność zawodową, wysoki poziom etyki oraz osiągnięcia zawodowe" - czytamy w materiałach informacyjnych Izby Przemysłowo- Handlowej w Krakowie. Tą charakterystyką możemy w całości obdarzyć naszego tegorocznego, nowosądeckiego laureata.

Inwestycje

Projekt i wykonanie: Webvisor Sp. z o.o.